Beste forsikring

Den beste forsikring kan være som å lete etter nålen i høystakken.

Hva som er best og dårligst har nok ingen fasitsvar, siden en forsikring kalkuleres ut i fra hva du skal forsikre, samtidig som det også avhenger av andre vesentlige faktorer.

 

 • Om du ønsker en eller flere forsikringer.
 • Om du kan benytte deg av rabatter, som bonus, nettrabatt, medlemsrabatt eller samlerabatt.
 • Om du har en god eie- og kjørehistorikk.
 • Om du ønsker å betale lav eller høy egenandel ved skadeoppgjør.
 • Hvilken forsikringssum som skal gjelde.

 

Man kan videre forsøke å skille ut det som vil være beste forsikring, når blant annet ovennevnte forhold er kartlagt, og man har fått tilgang til tilbudene fra forsikringsselskapene.

Hva er det beste forsikringsselskap?

Først når de endelige kunde opplysninger ligger til rette, kan forsikringsselskapene gi deg et konkret tilbud på deres beste forsikring, kalkulert i forhold til dine oppgitte opplysninger.

 

Det er nok først når man har innhentet disse individuelle tilbudene, at man kan begynne å sammenligne, å finne det som vil være den beste forsikring og det beste forsikringsselskap for dine behov.

 

De fleste forsikringsselskap tilbyr gjerne også en eller flere former for fordeler dersom man blir ny kunde hos dem.

 

Det kan altså være noen større eller mindre variasjoner, i hva forsikringsselskapene har å friste kundene med.

 

Derfor blir det også opp til deg som kunde å avgjøre hvilke fordeler du vil komme best ut av, enten du prioriterer pris eller vilkår.

 

Norsk kundebarometer vil gjerne peke ut de såkalt beste skadeforsikringsselskapene med de mest fornøyde kundene, men det er viktig å tenke på at slike målinger baserer seg på individuelle erfaringer, som ikke trenger å være i samsvar med dine egne.

 

For å finne ut hva som er det beste forsikringsselskap, bør man altså gjøre seg opp egne erfaringer basert på særlig disse tre faktorer.

 

 • Kundeservice
 • Pris
 • Vilkår

Hva er den beste forsikring for bil?

«Vær forberedt på katastrofen.»

 

Den beste forsikring for bil, vil altså være den som ikke skuffer deg når uhellet først er ute.

 

I dag finnes det tre bilforsikringer som de fleste av oss kjenner til.

 

 • Kasko
 • Delkasko
 • Ansvar

 

Ansvarsforsikring er en obligatorisk forsikring som alle eiere av kjøretøy må ha, dersom kjøretøyet skal benyttes på veien.

 

Ansvarsforsikring dekker skader som er påført andre personer og deres eiendeler, og eiendom.

 

Videre er det valgfritt om man ønsker kasko forsikring eller delkasko forsikring, som et tillegg til ansvarsforsikring.

 

Delkasko dekker hovedsakelig følgende.

 

 • Tyveri
 • Innbrudd
 • Brann
 • Glassskade
 • Veihjelp

 

 

Kjører man en gammel  bil, men har større verdier i bilen, eller finner det bekymringsverdig å bli utsatt for glasskade fordi man vet at man kanskje ikke vil få råd til reparasjoner, vil delkasko være en hendig bilforsikring.

 

Delkasko forhøyer naturlig nok kostnaden på forsikringen, men vil være verdt en investering å lene seg tilbake på, når man sparer potensielt dyre kostnader i fremtiden.

 

Eiere av nyere biler med enda større verdier og gjerne høyere erstatningskostnader, dekkes helst av full kasko.

 

Kasko dekker i hovedsak det samme som en delkasko forsikring, men i tillegg også skade på eget kjøretøy, som følge av eksempelvis

 

 • Sammenstøt
 • Utforkjøring
 • Herverk
 • Velt

 

 

Hva som vil være den beste forsikring for bil, blir altså veldig individuelt, men bør velges ut i fra særlig to viktige faktorer.

 

 • Bilens alder.
 • Økonomiske forhold.

 

Det har blitt ganske vanlig å sammenligne tilbud på forsikringer, herunder bilforsikring, ved å bruke en forsikringskalkulator, også kjent som en sammenligningstjeneste.

 

Når man har innhentet disse ulike tilbudene fra forsikringsselskapene, kan et godt hjelpemiddel også være om man matcher disse tilbudene med andre tester som er å finne på nett.

 

Smartepenger vil være et godt sted å starte.

Her oppdateres listen over eksempelvis beste bilforsikring, hver gang det skjer endringer i vilkårene hos et forsikringsselskap.

Hva er beste forsikring for hus og innbo?

Husforsikring og innboforsikring er noe man absolutt bør prioritere dersom man er huseier, eller oppbevarer større verdier i hjemmet.

 

En husforsikring vil sikre at du enten kan reparere huset dersom noe uforutsett skulle skje, eller i verste fall gi deg muligheten til å bygge et nytt hus, dersom omfanget av skadene blir for store til å kunne la seg reparere.

 

Et god eksempel kan være for store brannskader etter plutselig brann.

 

En innboforsikring vil erstatte dine verdier innenfor husets fire vegger, dersom disse skulle bli skadet, stjålet eller totalt ødelagt, som et eksempelvis følge av denne plutselige brannen, som kanskje også jevnet resten av huset med jorden.

 

Det er derfor anbefalt å kjøpe innboforsikring, samtidig som man kjøper husforsikring, da disse dekker forskjellige og vesentlig viktige ting, som er en god sikkerhet å vite at man ikke mister i et værst tenkelig scenario.

 

Hva som vil være den absolutt beste forsikring for hus og innbo, vil derimot som med alle andre type forsikringer, variere individuelt, alt etter eiendom, forsikringssum og egenandel.

 

Det som derimot er verdt å tenke på, er at egne sikkerhetstiltak i hjemmet, kan ha stor betydning for utgiftene på en hus- og innboforsikring.

 

Følgende er noen gode eksempler på hvordan man kan utføre slike sikkerhetstiltak.

 

 • Montere røykvarslere i alle rom.
 • Installere boligalarm, gjerne tilknyttet en bemannet alarmsentral.
 • Montere komfyrvakt.
 • Montere lekkasjealarm i våtsoner.
 • Bytte gammelt elektrisk anlegg, som å herunder bytte til kontakter som er jordet.
 • Montere overvåknings kamera.

 

Vær oppmerksom på at innboforsikring noen ganger er inkludert i andre forsikringer.

 

Har du eksempelvis reiseforsikring fra før, så kan det være verdt å finne ut om denne forsikringen også dekker innbo. 

Hva er beste forsikring for hund?

Forsikring til hund, og kjæledyr forøvrig, kan ofte oppleves som en dyr ekstra kostnad i tillegg til det som gjerne er husstandens mange andre utgiftsposter i løpet av et år.

 

Ofte er det også store prisvariasjoner.

 

Lett er det også å forville seg i de mange ulike vilkår som blir satt for kjæledyrets alder, rase og helse, som kan ha like store variasjoner, men som forsvinner litt blant all informasjonen hos de fleste.

 

Er du oppdretter, får du gjerne flere fordeler, men det krever at man også er medlem i en raseklubb og er registrert i Norsk kennel klubb, som kommer som en årlig  tilleggsavgift.

 

Til tross for utgiftene ved slike medlemskap, vil det fortsatt utgjøre en billigere forsikring til oppdrettere.

Flokkforsikring fra Agria er kanskje den hundeforsikringen som er mest benyttet blant hundeoppdrettere.

 

Har du bare en eller to hunder, vil det å finne beste forsikring for hund være å innhente individuelle tilbud, for så å sammenligne disse.

 

Raskeste måte å sammenligne, vil være å benytte en forsikringskalkulator.

Da slipper du å kontakte forsikringsselskapene selv.

 

Når tilbudene strømmer inn på en hundeforsikring, vil det være viktig å ikke bare se seg blind på det som er billigst.

 

Husk at det er vilkårene som til syvende og sist er avgjørende for om du får den hjelpen du trenger til hunden din, så du må aller først fokusere på hvilke dekninger du har og ikke har behov for.

 

Et forsikringsselskap kan eksempelvis dekke skade og veterinærutgifter, men ikke det som kan bli nødvendig etterbehandling.

Et annet forsikringsselskap dekker kanskje alt sammen, men ikke dersom hunden overstiger en viss alder, eller er av en bestemt rase.

 

En må altså se litt bort fra prisene, å heller sette seg godt inn i vilkårene, og finne ut hva som blir beste forsikring for hundens fremtid.

Hva er beste forsikring til studenter?

I første del av livet vil barn og ungdom dekkes gjennom foreldrenes forsikringer, enten dette gjelder innbo, reise eller uføre.

 

De fleste unge som flytter hjemmefra for å studere, glemmer gjerne at de kommer inn i en ny og selvstendig tilværelse, hvor man ikke lenger kan belage seg på sikkerheten som ligger hos foreldrene.

 

Data, telefoner, ipods, tv og annet av underholdningsutstyr som man bruker i og utenfor studenthybelen, har alle en risiko for å enten bli skadet, ødelagt eller frastjålet, og dette trenger ikke alltid å være rent tilfeldig.

 

I en studentbolig bor man gjerne med flere studenter, som til tross for gode inntrykk, kan ha skjulte agendaer, å bemerke seg andre sine verdier.

 

Studenter er også mye aktiv på konserter og andre større arrangementer, hvor det er fort gjort at man kan miste nøkler og telefoner i folkemengden.

 

Som student lever man ofte på nåde, og må være svært prisbevist i hverdagen, så å skulle erstatte en frastjålet data eller telefon, kan fort resultere i en følelse av en krisetilværelse, ikke bare for at man har begrenset med økonomiske midler til å reparere eller erstatte sine eiendeler, men også for at man er avhengig av å ha tilgang til slike verktøy når man studerer, og kanskje også mister tilgang sitt lagret arbeid.

 

Det er altså lett å undervurdere sine verdier som student, så for å være på den sikre siden, vil den beste forsikring for studenter absolutt være en eller flere av følgende.

 

 • Innboforsikring
 • Tyveriforsikring
 • Reiseforsikring

 

Oftest vil studenter få mange gode fordeler og studentrabatter på tvers av både fagforeninger, banker, forsikringsselskap og andre nyttige nettplasser.

 

Tekna er eksempelvis en av de mange stedene hvor man kan bli medlem, for å få god oppfølging og godt tilbud på bank- og forsikringstjenester til studenter.

 

For øvrig vil det være verdt å besøke norges største studentportal for generelle opplysninger til deg som er student.