Forsikring på elsparkesykkel

Har du husket forsikring på elsparkesykkel?

Forsikring på elsparkesykkel er kanskje ikke det første man tenker på når man anskaffer seg el-sparkesykkel i de private hjem.

Så langt har jo dette helt enkelt vært å betrakte som en morsom ferdselsopplevelse for særlig den yngre generasjon, men har i senere tid, også blitt mer ettertraktet hos voksne.

Nye tider har derimot kommet for å endre vårt syn på bruk og eierskap av elektriske sparkesykler og andre mindre motoriserte kjøretøy.

Nå blir du nemlig pålagt å kjøpe forsikring på elsparkesykkel.

Nye trafikkregler for el-sparkesykkel

Fra 15 juni blir elektriske sparkesykler omklassifisert fra sykkel til motorvogn, hvilket innebærer nye regler for bruk.

 

  • Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år.
  • Det er innført alminnelig promillegrense på 0,2 %.
  • Det er hjelmpåbud for førere under 15 år.

Dette er noe av det som tilføyes de allerede viktige regler, som alle førere av el sparkesykkel bør gjøre deg kjent med.

 

  • Det er forbudt å være to passasjerer på en el-sparkesykkel.
  • Maks hastighet er 20 km/t.
  • Man skal ikke parkere til hinder for andre trafikanter, fotgjengere og syklister. Uansvarlig parkering kan resultere i et gebyr på 900 kr.

På lik linje med alle andre sjåfører av motorvogn, kan du altså bli bøtelagt med et forenklet forelegg, hvis du bryter trafikkreglene.

Ved særlig farlig atferd i trafikken, kan du også bli anmeldt.

Siden eie og bruk av elektrisk sparkesykkel nå er bestemt omfattet av bilansvarsloven, vil det nye lovverket påvirke både private og bedrifter som eksempelvis leier ut elektriske sparkesykler.

Krav til ansvarsforsikring

Fra og med 1 januar 2023, vil det også bli påbudt med forsikring på elsparkesykkel, hvorav ansvarsforsikring da er et minimum.

Ansvarsforsikring er i dag gjeldene for samtlige motoriserte kjøretøy som ferdes i offentlig trafikk.

Dersom man tenker å leie elsparkesykkel fra et utleieselskap, er det utleieselskapet som forsvarer forsikring på elsparkesykkel som er til utleie.

Vær oppmerksom på at utleier kan ha annen gjeldende aldersgrense for utleie og bruk av sine el-sparkesykler, som vanligvis er 16 eller 18 år.

Sykkel vs motorvogn

Frem til nå har el-sparkesykkel blitt klassifisert som en sykkel.

Med tiden har derimot disse elsparkesyklene, fått mer og mer plass i de offentlige gatene, og har fått en særlig økt popularitet blant voksne.

Dette skyldes blant annet en stadig mer avansert utvikling av den elektriske motoren, som i dag gir bedret fremkommelighet.

Videre har dette ledet til mer bruk av el sparkesykkel, som fremkomstmiddel til jobb og skole, og ikke bare som et leketøy på fritiden.

Hyppigere bruk av el-sparkesykkel, skaper mer trafikk og økt fare for sammenstøt og skade, både på selve elsparkesyklene, førerne, andre fotgjengere, og eiendom.

Dette har bidratt til å resultere i nytt offentlige regelverk, som bedømmer egenskapene til elsparkesykkel på nærmere lik linje med andre motoriserte kjøretøy, hvorpå det videre har blitt et behov for å også innføre lov om forsikring på elsparkesykkel.

Ting å vite før du kjøper forsikring på elsparkesykkel

Det er noen viktige momenter å huske på, for at du skal kunne kjøpe forsikring på el-sparkesykkel.

  • Du må kunne vise til kvittering eller kjøpsbevis.
  • Du må melde til politiet, dersom din el sparkesykkel blir stjålet.
  • El-sparkesykkelen må alltid låses fast, eller være innelåst i en bygning, når den ikke er i bruk.

Noen forsikringsselskap vil også kreve at du har innboforsikring i det samme selskapet, dersom du ønsker å kjøpe forsikring på elsparkesykkel.

Forsikring på el-sparkesykkel vil i noen tilfeller også hete verdiforsikring, og dekker det mest vanlige på verdier som kan være utsatt for skader og tap.

 

 – Tyveri

 – Herverk

 – Brann

 – Uhell

 – Mistet / Stjålet

 

For å få dekket tyveri, er det som nevnt en forutsetning at elsparkesykkelen har vært låst fast, eller vært innelåst i en bygning.

 

Forsikring på elsparkesykkel er relativt nytt på markedet, og kan ha varierende vilkår mellom forsikringsselskapene.

 

Hos noen vil kanskje skader og tap av din elektriske sparkesykkel, helt eller delvis være inkludert i en allerede eksisterende forsikring, som eksempelvis en reiseforsikring og innboforsikring.

 

Det kan derimot også være at det blir nødvendig å tegne egen forsikring på elsparkesykkel, som et tillegg til slike overnevnte forsikringer.

 

Forsikring på el sparkesykkel vil gjerne kreve en lav egenandel, sammenlignet med andre kjøretøy.