Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

Yrkesskadeforsikring

Billigste og beste yrkesskadeforsikring for bedriften i 2022

Alle bedriftene er lovpålagt og tegne yrkesskadeforsikring til sine ansatte. Selvstendig næringsdrivende kan frivillig velge selv. Denne skal sikre at alle arbeidstaker gir erstatning for yrkessykdom og ulykker som oppstår i arbeid, uten hensyn til om noen har skyld i skaden. 

Du kan lese mer om forsikringen på lovdata.no. Her kan du sette deg inn i yrkesskadeforsikringsloven. 

 

 

Yrkesskadeforsikring dekker:

Den dekker tap av inntekter frem til endelig oppgjør for skaden finner sted dersom den medfører tapt inntekter, feriepenger ved sykmelding, overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode.

Den dekker fremtidige utgifter man blir påført. Da fastsetter dem beløpet etter uføregraden, personens alder og inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert.  

Ansatte har erstatningskrav for rimelige og nødvendige utgifter som skyldes skaden eller sykdom. Utover det som dekkes av offentlige, dekker forsikringen utgifter til fysioterapeut, tannlege og psykolog. 

Ansatte har krav på erstatning om ulykken eller sykdommen gir varig skade i form av medisinsk invaliditet. Graden av invaliditeten fastsetter størrelsen på erstatningen. 

Om den ansatte dør dekker det erstatningen til samboer/ektefelle, til barn under 20 år og engangsbeløp som dekker utgifter til begravelsen. 

Spørsmål og svar:

Det avhenger flere faktorer, som for eksempel hva slags yrkesgruppe det gjelder. Derfor kan det være lønnsomt og sjekke med flere forsikringsselskaper før du bestemmer deg

Alle arbeidstakere 

Utplasserte skoleelever 

Ulønnet arbeid for bedriften

Personer på arbeidsmarkedtiltak

Forsikringen gjelder fra du jobber, tiden du er på jobben, fra og til arbeid

Det kan være personskade, yrkessykdom, eller dødsfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser og påvirkning fra skadelige stoffer. Denne inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdom

Denne melder man inn til forsikringsselskapet man har tegnet den ansatte

Samle bedriftsforsikringene dine 

De skal lønne seg å samle forsikringene. De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter (totalkunderabatter) om du samler flere forsikringer i samme selskap. Desto flere forsikringer du har i samme selskap, desto større kan rabattene bli. Fyll derfor ut alle forsikringene dine i skjema slik at du får best mulig pris på bedriften. (Du kan nå også laste opp din forsikringsavtale på siden, så slipper du fylle ut alle forsikringene.)

Enkelt å bytte – enkelt å spare penger! 

Ønsker du å finne den beste forsikringen for bedriften? Fyll ut skjema på Forsikringstjenesten, send inn og få tilsendt tilbud fra ulike forsikringsselskaper. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost, og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har funnet en billig yrkesskadeforsikring og bestemt deg for å bytte selskap, vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine forsikringer. Du kan bytte selskap når du måtte ønske og trenger ikke lenger vente til hovedforfall da man kan si opp med 1 måned oppsigelse.