Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

Barneforsikring

Hvilken dekning trenger du på barneforsikringen?

Det er ikke alltid like lett å finne ut hvilke forsikringer som passer barnet ditt best. Enkelte forsikringer er dyre, andre forsikringer har dårligere dekninger. Det som er viktig når man velger forsikring, er at man først tenker på hva som er viktig for deg å dekke hvis barnet ditt skulle bli syk og får en skade. En ulykke kan komme brått og rammer alle. Det er aldri noen garanti for at barnet ditt ikke blir syk eller skadet. Og selv mindre skader eller sykdom kan fort bli til en større kostnad eller endre livskvaliteten som rammer ditt barn eller deg/familien. En barneforsikring gir deg en økonomisk trygghet og dekker mange hendelser som kan inntreffe.

Er du usikker så forhører du deg med en rådgiver.

 

Hva dekker oftest barneforsikringen?

Selskapene er forskjellige men det viktigste og tenke på er grunndekningene.

 • Kreft
 • Dødsfall
 • Uførekapital
 • Uførepensjon
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Uførepensjon
 • Lege eller tannlegebehandling
 • Kritisk sykdom
 • Ombygningsstønad 
 • Multippel Sklerose ( MS )
 • Diabetes
 • Alvorlig hjerneskade 
 • Alvorlig brannskade
 • Leddgikt
 • Cystisk fibrose
 • Godartet svulster i hjernen og ryggmarg
 • Nyresvikt
 • Amputasjon
 • Organtransplantasjon 
 • Utvidet stønad i tillegg til hjelpestønad fra NAV
 • Helseforsikring Hva barneforsikringen ikke dekker?

Selskapene er forskjellige, noen dekker mindre en andre. 

 • Psykisk lidelser
 • Atferdsforstyrrelser 
 • Lærevansker
 • Arr og vansiring (brannskade)
 • Aktivitet med risiko. F.eks. boksing, judo, karate kampsport generelt. Fallskjerm hopping, dykking, fjellklatring, strikkhopp, hastighetsløp. Det er en liste av aktiviteter i hvilkårene til selskapene
 • Slagsmål
 • Astma
 • Allergier
 • Eksemer
 • Matvareintoleranse      Barneforsikringen kan ha begrensinger.

Selskapene er forskjellige, noen har flere begrensinger en andre. 

 • Sykdom
 • Karenstid
 • Helseforbehold
 • Astma
 • Allergier
 • Eksemer
 • Matvareintoleranse   Hvem utbetalingen går til?

Forsikringsutbetalingene tilfaller forsikrede. Er forsikrede under 18 år, tilfaller likevel refusjon av behandlingsutgifter, kritisk sykdom og dagpenger forsikringstakeren. Ved forsikredes død tilfaller forsikringsutbetalingen forsikringstaker.Hva er det som er avgjørende for min forsikringspremie?

Alder – Alderen er med og avgjør prisen, jo eldre du er desto dyrere blir forsikringen.

Dekning – Du kan velge mellom standard dekning eller utvidet.

 

Hvor mye rabatt kan jeg få? 

De skal lønne seg å samle forsikringene. De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter (totalkunderabatter) om du samler flere forsikringer i samme selskap. Desto flere forsikringer du flytter, desto større kan rabattene bli. Fyll derfor ut alle forsikringene dine i skjema sånn at du får best mulig pris. (Du kan nå også laste opp din forsikringsavtale på siden, så slipper du fylle ut alle forsikringene.) Pris på din barneforsikring – Enkelt og bytte – Spar penger! 

Gjennom Forsikringstjenesten kan du raskt og enkelt fylle ut skjema. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har bestemt deg for å bytte selskap vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine forsikringer. Du kan bytte selskap når du måtte ønske og trenger ikke lenger vente til hovedforfall da man kan si opp med 1 måned oppsigelse. Personforsikringer må du selv si opp da selskapet ikke kan gjøre dette. PS. Husk du får karenstid når du tegner nye personforsikringer så ikke si dem opp før dem blir godkjente i ditt nye selskap.