Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

Hytteforsikring

Finn billig hytteforsikring i 2022

En hytteforsikring sikrer deg mot store uforutsette utgifter ved små eller store skader på hytta. Velg en type forsikring som gir deg den beste dekningen. Forsikringen kan utvides med blant annet innbo-, utleie-, skadedyr- eller råteforsikring.

Beløpet for en hytteforsikring avhenger av hvilken dekning du velger. Ta gjerne kontakt med oss, så er vi behjelpelige med å finne hvilken dekning som er mest lønnsom for deg. 

Her er det en rekke faktorer som spiller inn på prisen på hytteforsikringen: 

Jo nyere jo bedre: 

Alderen sier veldig mye om hytta, jo nyere hytte du har jo bedre pris vil du oftest få, men har du vedlikeholdt en eldre hytte kan man oppnå bedre pris likevel. 

Lokasjon

Lokasjonen på hytten spiller en rolle ettersom det er forskjell fra sted til sted. Dette beregnes ut fra tidligere krav fra området. Ofte er steder ved vannet eller der det er mye snø dyrere å forsikre

Dekning

Du kan velge mellom fullverdig eller super/ekstra/pluss/topp. Jo bredere dekning du velger jo dyrere blir forsikringen. 

Egenandel 

Egenandelen er den premien av forsikringen du må betale hvis du får en skade. Jo høyere egenandel jo lavere premie. Men får du skade med høy egenandel så betaler du mere under en skade.

Tyverisikring 

Har man installert tyverialarm på hytta så kan man oftest få redusert prisen med opp til flere prosent ekstra rabatter.

Hva dekker hytteforsikring?

Selskapene er forskjellige men det viktigste og tenke på er grunndekningen som dekker: 

Skader på bygning

Brannskade

Vannskade

Tyveriskade

Naturskade ( flom, lyn, storm m.m. )

Ansvar og rettshjelp

Fullverdigaranti

Forsikringsselskapet garanterer full gjenoppbygging av en bygning som er fullverdiforsikret. Når bygningen repareres eller gjenoppbygges ved totalskade, gjøres det ikke fradrag for eventuell slitasje og aldring.

Dekninger

Standard grunndekning ligger med i denne dekningen. Fullverdiforsikring beregnes erstatningen til hva det vil koste å reparere/gjenoppføre tilsvarende bygning. Kostnadene beregnes etter prisene på skadedagen. Du får også dekket merkostnader av typen riving og bortkjøring, tiltak du må gjøre pga. offentlige påbud m.m.

Superdekning er en tilleggsvalgt dekning man kan velge å ha sammen med fullverdiforsikringen. Selskapene har ulike navn som super/ekstra/pluss/topp. Denne hytteforsikringen dekker flere typer skader og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn den ordinære hytteforsikringen. Her skiller selskapene seg stor sett ut så greit å ta en grundig gjennomgang av denne dekningen. 

Hussoppforsikring er en tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med fullverdigforsikringen og superdekningen. De fleste selskapene har samarbeid med norsk hussoppforsikring og har derfor samme dekninger.

Den dekker:

Skader på bygning forårsaket av råtesopper eller insekter.

Bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakker og veggedyr.

Den beste hytteforsikringen

I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på hytta. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at hytta skal brenne.

Hytteforsikringen dekker ikke alt

Som hytteeier har du et ansvar for vedlikehold av fritidsboligen din, både utvendig og innvendig. Forsikringen erstatter ikke skader som kunne vært unngått hvis det har vært veldig dårlig vedlikehold.

Den beste hytteforsikringen

I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på hytta. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at hytta skal brenne.

Kan hytter som leies ut forsikres? 

Hytter kan forsikres og leies ut, det er derimot noen begrensninger som gjelder innen utleieformen. 

Driver du korttidsutleie må ikke perioden med utleie overstige 6 måneder totalt. Dersom hytten leies ut årlig må dette leieforholdet kun gjelde en leietaker.

Pris på din hytteforsikring – Enkelt og bytte – Spar penger!

Gjennom Forsikringstjenesten kan du raskt og enkelt fylle ut skjema. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.