Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

Uføreforsikring

Hvilken dekning trenger du på uføreforsikringen?

Det er ikke alltid like lett å finne ut hvilke forsikringer som passer deg eller din samboer best. Enkelte forsikringer er dyre, andre forsikringer har dårligere dekninger. Det som er viktig når man velger forsikring, er at man først tenker på hva som er viktig for deg å samboer dekket hvis dere skulle bli syk og får en skade. En ulykke kan komme brått og rammer alle. Det er aldri noen garanti for at du ikke blir syk eller skadet. Og selv mindre skader eller sykdom kan fort bli til en større kostnad eller endre livskvaliteten som rammer deg eller familien. En uføreforsikring gir deg en økonomisk trygghet og dekker mange hendelser som kan inntreffe. 

Er du usikker så forhører du deg med en rådgiver.Dem ulike uføreforsikringene.

Selskapene har forskjellige uføreforsikringer og navn på disse.

  • Uførepensjon
  • Uførerente
  • Uførekapital
  • Gruppeliv

Hva dekker uføreforsikringen?

Uførepensjon er en forsikring som utbetales ved mer en 50% arbeidsuførhet i 12 mnd sammenhengende. Den gir deg en månedlig utbetaling dersom forsikrede blir arbeidsufør. Den kan tegnes når du er fylt 18 år og løper som oftest tils du er 67 år. Utbetalingen størrelse avhenger av uføregraden. Uføregrad menes hvor mye arbeidsevne er redusert i prosent. 

Uførerente er en forsikring som utbetales ved mer en 50% arbeidsuførhet. Den gir deg en månedlig utbetaling dersom forsikrede blir arbeidsufør. Den kan tegnes når du er fylt 18 år og løper som oftest tils du er 67 år. Du velger forsikringssum når du tegner forsikringen. 

Uførekapital er en forsikring som utbetales ved mer en 50% arbeidsuførhet i 24 mnd sammenhengende. Den kan tegnes når du er fylt 18 år og betales som en engangsbeløp dersom du blir livsvarig arbeidsufør.

Gruppeliv inneholder som regel uførekapital. Den tegnes for alle ansatte eller grupper av ansatte.Hvem utbetalingen går til?

Forsikringsutbetalingene tilfaller forsikrede. Hva er det som er avgjørende for min forsikringspremie?

Alder – Alderen er med og avgjør prisen, jo eldre du er desto dyrere blir forsikringen.

Dekning – Du kan velge mellom standard dekning eller utvidet.

 

Hvor mye rabatt kan jeg få?

De skal lønne seg å samle forsikringene. De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter (totalkunderabatter) om du samler flere forsikringer i samme selskap. Desto flere forsikringer du flytter, desto større kan rabattene bli. Fyll derfor ut alle forsikringene dine i skjema sånn at du får best mulig pris. (Du kan nå også laste opp din forsikringsavtale på siden, så slipper du fylle ut alle forsikringene.) Pris på din uføreforsikring – Enkelt og bytte – Spar penger! 

Gjennom Forsikringstjenesten kan du raskt og enkelt fylle ut skjema. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har bestemt deg for å bytte selskap vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine forsikringer. Du kan bytte selskap når du måtte ønske og trenger ikke lenger vente til hovedforfall da man kan si opp med 1 måned oppsigelse. Personforsikringer må du selv si opp da selskapet ikke kan gjøre dette. PS. Husk du får karenstid når du tegner nye personforsikringer så ikke si dem opp før dem blir godkjente i ditt nye selskap.