Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

 

Hytteforsikring

Hvilken dekning trenger du på Hytteforsikringen?

Det er ikke alltid like lett å finne ut hvilken fritidsbolig forsikring som er bra og gir best dekning. Enkelte forsikringer er dyrere, andre forsikringer har dårligere dekninger. Det som er viktig når man velger forsikring, er at man først tenker på hva som er viktig for deg å dekke hvis du får en skade. Forsikring er en trygghet for deg og din økonomi sånn at du ikke sitter igjen med gjeld seinere. Fritidsboligen noe av det dyreste man eier og viktigst å tenke på, hva ønsker jeg av forsikring å hva har jeg behov for hvis jeg først får en skade. Hytte kan være utsatt for mye skader som brann, vannskade, flom, sopp/råte/insekter osv. De ulike forsikringsselskapene beregner prisene sine etter sin egen risiko og vurdering. Det kan være alder på hytta, sted, egenandel, dekning, og hvordan type byggemåte.

Er du usikker så forhører du deg med en rådgiver 

Hva dekker hytteforsikringen?

Selskapene er forskjellige men det viktigste og tenke på er grunndekningene.

  • Skader på bygning
  • Brannskade
  • Vannskade
  • Tyveriskade
  • Naturskade ( flom, lyn, storm m.m. )
  • Ansvar og rettshjelp

Fullverdigaranti

Forsikringsselskapet garanterer full gjenoppbygging av en bygning som er fullverdiforsikret. Når bygningen repareres eller gjenoppbygges ved totalskade, gjøres det ikke fradrag for eventuell slitasje og aldring.

Dekninger

 

Førsterisiko

Førsterisikoforsikring innebærer at erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som står i forsikringsbeviset. Det vil si at en eventuell skade vil dekkes opp til forsikringssummen som du avtalte med selskapet da du tegnet avtalen.

 

Fullverdig

Standard grunndekning ligger med i denne dekningen. Fullverdigforsikring beregnes erstatningen til hva det vil koste å reparere/gjenoppføre tilsvarende bygning. Kostnadene beregnes etter prisene på skadedagen. Du får også dekket merkostnader av typen riving og bortkjøring, tiltak du må gjøre pga. offentlige påbud m.m.

 

Superdekning

Super dekning er et tilleggsvalgt dekning man kan velge å ha sammen med fullverdigforsikringen. Selskapene har ulike navn som super/ekstra/pluss/topp. Den beste hytteforsikringen dekker flere typer skader og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn den ordinære hytteforsikringen. Her skiller selskapene seg stor sett ut så greit å ta en grundig gjennomgang av denne dekningen.  Hussoppforsikring er et tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med fullverdigforsikringen og superdekningen. Dem fleste selskapene har samarbeid med norsk hussoppforsikring og har derfor samme dekninger.

Den dekker: Skader på bygning forårsaket av råtesopper eller innsekter. I tillegg dekkes bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakker og veggedyr. I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektsskader i prinsippet en “livsforsikring” på hytta. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at hytta skal brenne.

 

Hytteforsikringen dekker ikke alt

Som hytteeier har du et ansvar for vedlikehold av fritidsboligen din, både utvendig og innvendig. Forsikringen erstatter ikke skader som kunne vært unngått hvis det har vært veldig dårlig vedlikehold.Hva er det som er avgjørende for min forsikringspremie?

Alder – Alderen sier veldig mye om hytta, jo nyere hytte du har jo bedre pris som oftest, har du vedlikeholdt et eldre hytte kan man oppnå bedre pris likevel.

Sted – Oftest steder ved vannet eller der det er mye snø er oftest dyrere å forsikre

Dekning – Du kan velge mellom fullverdig eller super/ekstra/pluss/topp.

Egenandel – Egenandelen er den premien av forsikringen du må betale hvis du får en skade. Jo høyere egenandel jo lavere premie. Men får du skade med høy egenandel så betaler du mere under en skade.

Alarm – Har man installert tyverialarm på hytta så kan man oftest få redusert prisen med opp til flere prosent ekstra rabatter.

 

Hvor mye rabatt kan jeg få?

De skal lønne seg å samle forsikringene. De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter (totalkunderabatter) om du samler flere forsikringer i samme selskap. Desto flere forsikringer du flytter, desto større kan rabattene bli. Fyll derfor ut alle forsikringene dine i skjema sånn at du får best mulig pris. (Du kan nå også laste opp din forsikringsavtale på siden, så slipper du fylle ut alle forsikringene.)  

Pris på din hytteforsikring – Enkelt og bytte – Spar penger!

Gjennom Forsikringstjenesten kan du raskt og enkelt fylle ut skjema. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har bestemt deg for å bytte selskap vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine forsikringer. Du kan bytte selskap når du måtte ønske og trenger ikke lenger vente til hovedforfall da man kan si opp med 1 måned oppsigelse.