Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

Ansvarforsikring

Billigste og beste ansvarforsikringen for bedrifter i 2022

Ansvarsforsikringen beskytter deg å din bedrift om virksomheten påfører andre en skade. Erstatningskrav mot bedriften kan føre til konkurs om uhellet først er ute. Ansvarsforsikringen gir bedriften økonomisk trygghet som kan hjelpe deg å dekke tapet, slik at du kan jobbe videre. 

Hva får bedriften?

Juridisk hjelp.

En jurist/advokat vil finne ut om dere er erstatningsansvarlig eller ikke. Hvis det er en skade eller tap som omfattes av forsikringen,  vil saken føres videre, og bedriften vil spare utgifter til advokater. 

Økonomisk trygghet.

Viser det seg at bedriften blir erstatningsansvarlig, vil forsikringsselskapet hjelpe deg til utgifter og hindre store tap. 

Ansvarforsikringer 

Under her er en liste over dem ulike ansvarforsikringene som tilbys i markedet. Denne kan også tilpasses sånn at den passer din bedrift. 

Bedriftsansvar

Huseieransvar

Godsansvar

Miljøansvar

Produktansvar

Profesjonsansvar

Styreansvar

Transportansvar

Byggherreansvar

Speditøransvar

Fysiske skader på ting eller person

Økonomisk tap av kunder, leverandører og andre. 

Rettshjelp ved behandling av erstatningskrav

Graving/sprenging

Skade på gods, eiendeler og produkter

Produktansvar utenfor Norden

Byggherreansvar

Rette opp i feil eller leveranse av arbeid utført på nytt

Bøter

Erstatningskrav utenfor Nordiske landene

Spørsmål og svar:

Ja, alle som driver egen bedrift eller næringsvirksomhet burde ha en ansvarsforsikring.

Nei, det er ikke lovpålagt med ansvarsforsikring. Men skjer det en skade, vil bedriften din stå økonomisk ansvarlig. 

Samle bedriftsforsikringene dine

De skal lønne seg å samle forsikringene. De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter (totalkunderabatter) om du samler flere forsikringer i samme selskap. Desto flere forsikringer du har i samme selskap, desto større kan rabattene bli. Fyll derfor ut alle forsikringene dine i skjema slik at du får best mulig pris på bedriften. (Du kan nå også laste opp din forsikringsavtale på siden, så slipper du fylle ut alle forsikringene.)

Enkelt å bytte – enkelt å spare penger! 

Ønsker du å finne den beste forsikringen for bedriften? Fyll ut skjema på Forsikringstjenesten, send inn og få tilsendt tilbud fra ulike forsikringsselskaper. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost, og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har funnet en billig ansvarsforsikring og bestemt deg for å bytte selskap, vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine forsikringer. Du kan bytte selskap når du måtte ønske og trenger ikke lenger vente til hovedforfall da man kan si opp med 1 måned oppsigelse.