Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

 

Snøscooterforsikring

Hvilken dekning trenger du på snøscooterforsikringen?

Det er ikke alltid like lett å finne ut hvilke forsikringer som passer deg best og din snøscooter. Enkelte forsikringer er dyrere, andre forsikringer har dårligere dekninger. Det som er viktig når man velger forsikring, er at man først tenker på hva som er viktig for deg å dekke hvis du får en skade. Forsikring er en trygghet for deg og din økonomi sånn at du ikke sitter igjen med gjeld senere. Det viktigste er å tenke på hvor dyr snøscooter er, hva ønsker jeg av forsikring å hva har jeg behov for hvis uhellet først er ute. Den vanligste feilen er at kunden alltid tenker pris eller skal ha det så billig som mulig. Den billigste forsikringen er ikke alltid den beste forsikringen. Når du innhenter tilbud på forsikringen din så må du spørre rådgiveren hva han anbefaler. Jeg forstår at dette kan være vanskelig når man snakker med flere rådgivere. Et råd er å lytte til rådgiveren og ta deg god tid sammen med han, oftest så skal rådgiveren tilby deg alle forsikringene selv om du kun ønsker bare den enkleste forsikringen. Dette er fordi du ikke skal få en skade senere så klage til forsikringsselskapet om at du ikke fikk tilbud om denne dekkingen. 

Er du usikker så forhører du deg med en rådgiver

 

Dekninger 

        Ansvarsforsikring

 

Den dekker:

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte kjøretøy og dekker skade motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Med ansvarforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til snøscooteren. Dette kan for eksempel være tvist med selger av snøscooteren, et verksted som har reparert snøscooteren eller en tvist i forbindelse med en skadesak.   

 

        Delkasko

 

Delkasko er et tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med ansvarforsikringen.Den dekker:

 •    Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag
 •    Tyveri av snøscooteren inkludert fastmontert utstyr
 •    Tyveri av deler av snøscooteren inkludert fastmontert utstyr
 •    Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk
 •    Skade som har oppstått underveis ved ferge-/togtransport
 •    Veihjelp i Norden som bl.a. skylder drivstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff. 

 

        Kasko

 

Kaskoforsikring er et tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med ansvarforsikringen. Da har man både ansvar, delkasko og kasko i samme forsikring.Den dekker:

 •    Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag
 •    Tyveri av snøscooteren inkludert fastmontert utstyr
 •  
 •    Tyveri av deler av snøscooteren inkludert fastmontert utstyr
 •    Skade som har oppstått underveis ved ferge-/togtransport
 •    Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander
 •    Utforkjøring
 •    Velting
 •    Hærverk
 •    Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over
 •    Bagasje dekkes for inntil en hvis sum i forbindelse med tyveri eller annen skade
 •    Veihjelp på bosted
 •    Veihjelp i Europa

 

 

  

Hva er det som er avgjørende for min forsikringspremie?Alder – Alderen sier veldig mye om kjøreegenskapene, jo eldre du blir jo flinkere sjåfør.

Snøscooter – Snøscooterens alder, merke, årsmodell påvirker prisen.

Dekning – Du kan velge mellom ansvarforsikring, delkasko, kasko eller kasko super/ekstra/pluss/topp.

Egenandel – Egenandelen er den premien av forsikringen du må betale hvis du får en skade og det er din skyld. Du må ha delkasko eller kasko hvis du skal kunne benytte forsikringen din. Jo høyere egenandel jo lavere premie. Men får du skade med høy egenandel så betaler du mere under en skade.

Parkering – Parkeringsforhold kan være med å avgjør litt på prisen, står den utenfor hytta, egen tomt, fellesgarasje eller privat garasje. Oftest er snøscootere mer utsatt for skade eller tyveri ute en i egen privat garasje. 

 

Hvor mye rabatt kan jeg få?

De skal lønne seg å samle forsikringene. De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter (totalkunderabatter) om du samler flere forsikringer i samme selskap. Desto flere forsikringer du flytter, desto større kan rabattene bli. Fyll derfor ut alle forsikringene dine i skjema sånn at du får best mulig pris. (Du kan nå også laste opp din forsikringsavtale på siden, så slipper du fylle ut alle forsikringene.)

 

 

Pris på din snøscooterforsikring – Enkelt og bytte – Spar penger!

Gjennom Forsikringstjenesten kan du raskt og enkelt fylle ut skjema. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har bestemt deg for å bytte selskap vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine forsikringer. Du kan bytte selskap når du måtte ønske og trenger ikke lenger vente til hovedforfall da man kan si opp med 1 måned oppsigelse.