Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

Bobilforsikring

Finn den billigste og beste bobilforsikring 2022

Hva bør jeg vite før jeg tegner bobilforsikring?

Det finnes mange forsikringsselskaper og dekninger ute i markedet. Det er derfor ikke alltid lett å vite hva som lønner seg for din bobil og ditt bruk. Bobilforsikring kan derfor virke vanskelig, forvirrende og dyrt.

Men før du bestemmer deg så må du først finne ut.:

Hvor mange kilometer kjører du i året?

Kjørelengden, altså hvor mye bil du kjører i året påvirker prisen din. Jo mere du kjører, desto dyrere blir forsikringen.

Hvor mye bonus har du?

Bonus er en rabatt du får som øker hvert år du ikke får skade på bobilen din. Jo høyere bonus du har, desto billigere
forsikring
. Maks bonus er som regel 75%.
(Du kan lese mer om bonusregler lenger ned på siden.)

Hvor mye egenandel kan du betale ved skade?

Jo høyere egenandel du velger, desto lavere forsikringspremie får du. Men husk at egenandelen er den delen du selv må dekke etter en skade. (Du kan lese mer om egenandel lenger ned på siden.)

Hva slags bil har du?

Hva slags type bil du vil forsikre vil selvfølgelig påvirke prisen din.

Antall hestekrefter, utstyrspakke, sportsbil eller vekt på bilen.

Hva slags dekning ønsker du?

Det finnes 4 dekninger du kan velge mellom. Ansvar som er lovpålagt forsikring, delkasko eller minikasko som noen kaller det, kasko eller en utvidet kasko. Alle har forskjellig priser og dekninger.  (Du kan lese mer om dekninger lenger ned på siden.)

 

Som du ser så er det mye som påvirker prisen på forsikringen din. (Du kan lese mer om dette lenger ned.)

Det viktigste er å velge riktig bobilforsikring, forsikring er en trygghet for deg og din økonomi. Den billigste forsikringen er ikke alltid den beste forsikringen. Jeg forstår at dette kan være vanskelig når man snakker med flere rådgivere og alle gir deg ulike priser. Men alle forsikringsselskapene vil krige om kundene. Derfor kan alle gi ulike priser.

 

Er du usikker på dekninger så forhører du deg med en rådgiver

 

 

Hvilken dekning trenger du på bobilforsikringen?

Jeg har laget en liste under her som beskriver dekningene på dem ulike bobilforsikringene.

Skal jeg gå for en billig forsikring når jeg skal bytte bobilforsikring, eller skal jeg gå for den beste forsikring?

Skal jeg velge bobilforsikring kasko eller delkasko?

Billig forsikringsselskap kan ha dårlig dekning og beste forsikringsselskap kan ha bedre dekning?

Her er det flere spørsmål man kan stille seg. Alle selskapene tar inn forskjellig risiko. Du får ikke den billigste forsikring under 23 år eller billigste forsikring 18 år og ny sjåfør. Det er ikke alltid størst er best, forskjellen kan være dekning bare. 

 

Dekninger


Ansvarsforsikring

Den dekker:

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og dekker skade motorvognen kan påføre mennesker og ting. Hvis fører, passasjerer eller andre blir skadet, er det denne forsikringen som dekker deres utgifter og økonomiske tap (ingen beløpsbegrensning).

Med ansvarforsikringen følger også en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter i forbindelse med tvist relatert til bilen. Dette kan for eksempel være tvist med selger av bilen, et verksted som har reparert bilen eller en tvist i forbindelse med en skadesak.   

 

      Delkasko

Delkasko er et tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med ansvarforsikringen.

Den dekker:

 •    Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag
 •    Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr
 •    Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr
 •    Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk
 •    Reparasjon eller skifte av bilens glassruter
 •    Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport
 •    Veihjelp i Norden som bl.a. skylder drivstopp, kollisjon, utforkjøring, tyveri, tyveriforsøk, driftsstopp, feilfylling av drivstoff. 

 

      Kasko 

Kaskoforsikring er et tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med ansvarforsikringen. Da har man både ansvar, delkasko og forsikring kasko i samme forsikring.

Den dekker:

 •     Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag
 •     Tyveri av bilen inkludert fastmontert utstyr
 •     Tyveri av deler av bilen inkludert fastmontert utstyr
 •     Reparasjon eller skifte av bilens glassruter
 •     Skade som har oppstått underveis ved ferge-/biltogtransport
 •     Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander
 •     Utforkjøring
 •     Velting
 •     Hærverk
 •     Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over
 •     Bagasje dekkes for inntil en hvis sum i forbindelse med tyveri eller annen skade
 •     Veihjelp på bosted
 •     Veihjelp i Europa

 

 

      Utvidet Kasko

Utvidet kasko er et tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med kaskoforsikringen. Den kan ha forskjellig navn og dekninger i alle selskaper som f.eks super/ekstra/pluss/best. Da har man både ansvar, delkasko, kasko og utvidet kasko i samme forsikring.

Den kan dekke.:

 

 • Den tegnes oftest på biler inntil 8, 10 eller 12 år eller at bilen har gått inntil 200.000km
 • Man får en utvidet dekning på leiebil, større erstatning på summen pr dag, og oftest større bil.
 • Dekning for skade på motor og gir som omfatter elektronisk og mekanisk skade i motor, girkasse, motorstyreenhet og kraftoverføring som hindrer bilens fremdrift uten bonustap.
 • Dekning for skade som skyldes feilfylling av drivstoff.
 • Utvidet dekninger for fastmontert tilbehør som f.eks: dekk og felger, hundebur, ekstra fastmontert ekstrautstyr, utvidet dekning på glasstak, utvidet erstatningsoppgjør for bagasje i bilen, utvidet veihjelpsdekning uten egenandel, utvidet nybilgaranti, utvidet bilnøkkelforsikring som dekker tap eller skade av nøkkel, Utvidet ulykkesforsikring pluss mye mere.  

 

 

Grønt Kort 

Grønt kort er et internasjonalt forsikringsbevis som viser at du har gyldig ansvarforsikring på kjøretøyet ditt. Denne bør du ta med deg hvis du kjører utenfor Norden. Selv om det ikke er et krav i mange land så vil det hjelpe deg under en skade eller biluhell. 

Hvile land trenger du grønt kort?


 •     Albania
 •     Bosnia herzegovina
 •     Hviterussland
 •     Iran
 •     Israel
 •     Makedonia
 •     Marokko
 •     Moldova
 •     Montenegro
 •     Russland
 •     Serbia
 •     Tunis
 •     Tyrkia
 •     Ukraina

Panthaver 

Dersom du har lån med sikkerhet i bilen, regnes lånegiver som panthaver. Har du pant i bilen tegner du kasko om du ikke har et kaskofritt billån. Dette sørger for at banken/panthaver får pengene du skylder om bilen totalvrakes. 

Veteran 

Veterankjøretøy menes personbiler og motorsykler/mopeder som er mer enn 30 år gamle. Fra og med 1. juli 2020 så blir veterankjøretøy som er mer en 20 år avgiftsfrie til Norge. 

Veihjelp 

Veihjelpsbevis bekrefter at bilforsikringen dekker redning og veihjelp. Denne erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelige driftstopp. Dem fleste selskapene har en egenandel på 500,- på denne om du ikke har toppforsikring. Denne inngår i alle dekningene bortsett fra ansvarforsikringen. 

 

Steinsprut og glasskade

Steinsprut kan være begynnelsen på glasskade, alle forsikringsselskapene dekker frontrute på bilen din imot en liten egenandel. Har du tegnet delkasko, kasko eller topp forsikring på bilen så vil dette være dekket. Verkstedet gir deg råd om den må repareres eller skiftes ut. Reparasjon av glassrute er gratis uten egenandel. Mange forsikringsselskaper har oftest samarbeid med dem store selskapene

·         Riis Bilglass

·         Hurtigruta Carglass

·         Ryds Bilglass

For opplysninger om egenandel, se ditt forsikringsbevis.

Trafikkforsikringsavgiften 

Årsavgiften har endret navn til trafikkforsikringsavgift fra staten. Forsikringselskapene krever denne inn fra 2018 på vegne av staten og den ligger med i bilforsikringspremien. Du betaler kun for dem dagene kjøretøyet ditt er forsikret. Elbiler er fortsatt fritatt for denne avgiften. 

 

Hva er det som er avgjørende for min forsikringspremie?

Alder – Alderen sier veldig mye om kjøreegenskapene, jo eldre du blir jo flinkere sjåfør.

Bonus – Har du høy bonus får du billigere bobilforsikring.

Malus – Malus er negativ bonus og gir en høyere pris.

Bosted – Storbyene/tettsteder er oftest dyrere å forsikre en på landet.

Bilen – Bilens alder, merke, årsmodell påvirker prisen.

Dekning – Du kan velge mellom ansvarforsikring, delkasko, kasko eller kasko super/ekstra/pluss/topp.

Egenandel – Egenandelen er den premien av forsikringen du må betale hvis du får en skade og det er din skyld. Du må ha delkasko eller kasko hvis du skal kunne benytte forsikringen din. Jo høyere egenandel jo lavere premie. Men får du skade med høy egenandel så betaler du mere under en skade.

Parkering – Parkeringsforhold kan være med å avgjør litt på prisen, står den i gateparkering, egen tomt, fellesgarasje eller privat garasje. Oftest er biler mer utsatt for skade eller tyveri i gata eller fellesgarasje. 

Utstyr – Du får billigere forsikring om du har FG-godkjent alarm, stratsperre eller airbag osv.

Samlerabatt – Samler du flere forsikringer i samme selskap får du oftest samlerabatt. 

Årlig kjørelengde – Kjører du mye bil betaler du mer i årspremie. 

 

Hva er bonus på bobilforsikring?

Bonus er et rabattsystem som skal belønne deg som kjører skadefritt. Bonus tilhører forsikringstager, og følger personen
og ikke kjøretøyet.   

Hva kan man få i startbonus på første bobil?

 

Alle forsikringsselskaper gir deg startbonus ved tegning av første forsikring på kjøretøy, det kan variere mellom 20% til 60% bonus. Har du kjørt firmabil skadefritt så kan du få høyere bonus, om foreldrene dine har forsikringer i samme selskap kan dette hjelpe deg.

Hva kan jeg få i bonus på bil nummer 2?

 

Skal du kjøpe deg flere kjøretøy som f.eks mc eller bil, så kan det lønne seg og samler forsikringene i samme selskap da dette kan gi deg høyere bonus på bil nr 2. Forsikringsselskapene speiler den bonusen som du har på kjøretøy nummer 1. Har du flere kjøretøy i samme selskap vil selskapet speile den laveste bonus du har i selskapet.

Kan man arve bonus?

 

Man kan ikke arve bonus på bobilforsikring. Bonus kan kun byttes eller deles mellom gifte, samboere og partnere. Barn eller andre kan derfor ikke overta en bonus. 

Hvor mye bonus mister du ved skade?

Hvis du er skyld i en skade, mister bobilforsikring bonus. Det kan være lønnsomt og sjekk med selskapet ditt
hva det koster å bruke forsikringen. Har du lav bonus kan det koste deg mer å bruke forsikringen en å dekke skaden selv. I tillegg må du ut med en egenandel som du valgte da du tegnet forsikringen. Forsikringen er lønnsomt for deg å bruke stort sett under store skader eller tyveri. 

Har du 75% bonus på 6 året eller mer, mister du ingen bonus ved første skade, men rykker ned til 75% 1 år.

Har du 75% bonus på 1-5 år, mister du 5% ved første skade.

 

På andre nivåer av bonus reduseres bonusen med 10%, du kan havne i malus om du havner under 0% bonus. Da blir forsikringen svært kostbar. 

Mister jeg bonus ved alle skader?

Nei du mister ikke bonus ved alle skader. Ved disse skadene mister du ikke bonus:

 •     Brann
 •     Tyveri
 •     Glass
 •     Redning (veihjelp)
 •     Maskinskade
 •     Skade ved påkjørsel av dyr og dette er meldt inn til politiet/viltnemnd
 •     Naturulykker i henhold til naturskadeloven

 

Hvor mye rabatt kan jeg få?

De skal lønne seg å samle forsikringene. De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter (totalkunderabatter) om du samler flere forsikringer i samme selskap. Desto flere forsikringer du flytter, desto større kan rabattene bli. Fyll derfor ut alle forsikringene dine i skjema sånn at du får best mulig pris. (Du kan nå også laste opp din forsikringsavtale på siden, så slipper du fylle ut alle forsikringene.) 

 

 

Campingbilforsikring pris – Enkelt og bytte – Spar penger!

Gjennom Forsikringstjenesten kan du raskt og enkelt fylle ut skjema. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har funnet en billig bobilforsikring og bestemt deg for å bytte selskap, vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine forsikringer. Du kan bytte selskap når du måtte ønske og trenger ikke lenger vente til hovedforfall da man kan si opp med 1 måned oppsigelse.


                                                          

 

 

 

Her kan du lese mer om de ulike forsikringene

Hus forsikring                       Innboforsikring                      Reiseforsikring                     Barneforsikring C