Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

Husforsikring

Finn den billigste og beste husforsikring i 2022

Husforsikring er en meget viktig forsikring å ha om du eier enebolig eller rekkehus. For de fleste er huset de bor i det dyreste de eier. Dette betyr at det er meget viktig å forsikre. Bor du i borettslag eller sameie er forsikring oftest inkludert i felleskostnadene.

I Norge bruker vi store summer på oppussing for å skape det hjemmet vi ønsker. Om noe skulle skje med boligen, enten om det er brann, tyveri eller natur som skaper skader kan summen på det bli astronomisk.

Det er derfor meget ideelt å forsikre bolig. Slik sikrer du deg for store kostnader om skade oppstår. Det viktigste er å velge riktig husforsikring, forsikring er en trygghet for deg og din økonomi.

 Det er 3 ulike dekninger du kan velge mellom.

Førsterisikoforsikring innebærer at erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som står i forsikringsbeviset. Det vil si at en eventuell skade vil dekkes opp til forsikringssummen som ble avtalt med selskapet da du tegnet avtalen.

Fullverdiforsikring er en forsikring hvor forsikringsselskapet tar på seg ansvaret for at bygget som forsikres er til enhver tid forsikret for sin virkelige verdi. I en fullverdiforsikring beregnes erstatningen til hva det vil koste å reparere/gjenoppføre tilsvarende bygning. Kostnadene beregnes etter prisene på skadedagen. Du får også dekket merkostnader av typen riving og bortkjøring, tiltak du må gjøre pga. offentlige påbud, tapte husleieinntekter m.m.

Skader på bygning
Brannskade
Vannskade
Innbrudd, hærverk og tyveri.
Naturskade ( flom, lyn, storm, skred )
Ansvar og rettshjelp
Hage
Tapte inntekter fra utleie

Superdekning er et tilleggsvalg man kan velge å ha sammen med fullverdiforsikringen. Selskapene har ulike navn som super/ekstra/pluss/topp.

Dette er den beste husforsikringen siden den dekker flere typer skader og har høyere beløpsgrenser for erstatning enn den ordinære husforsikringen. Her skiller selskapene seg stor sett ut, så greit å ta en grundig gjennomgang av denne dekningen.

Forsikringsselskapet garanterer full gjenoppbygging av en bygning som er fullverdiforsikret. Når bygningen repareres eller gjenoppbygges ved totalskade, gjøres det ikke fradrag for eventuell slitasje og aldring.

Hussoppforsikring er en tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med fullverdigforsikringen og superdekningen.

De fleste selskapene har samarbeid med norsk hussoppforsikring og har derfor samme dekninger.

Den dekker:

Skader på bygning forårsaket av råtesopper eller insekter.
Bekjempelse av stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakker og veggedyr.

Den mest optimale dekningen

I følge Norsk Hussopp Forsikring er en forsikring mot råtesopp- og insektskader i prinsippet en “livsforsikring” på huset ditt. Statistikk viser at sjansene for å bli utsatt for slike skader er større enn for at huset ditt skal brenne.

Hva er det som er avgjørende for min forsikringspremie?

Byggeår

Når huset ble bygget sier veldig mye om huset, jo nyere hus du har jo bedre pris som oftest, har du vedlikeholdt et eldre hus kan man oppnå bedre pris likevel.

Bosted

Byer med mye regn, flom eller hardt klima har betydning for prisen på forsikringen. Storbyer og tettsteder er oftest dyrere å forsikre en på landet.

Dekning

Hvilken dekning du ønsker påvirker prisen. Du kan velge mellom førsterisikoforsikring, fullverdig eller super/ekstra/pluss/topp.

Egenandel

Egenandelen er den premien av forsikringen du må betale hvis du får en skade. Jo høyere egenandel jo lavere premie. Men får du skade med høy egenandel så betaler du mer under en skade.

Alarm

Har du installert tyverialarm på huset så kan man oftest få redusert prisen med opp til flere prosent med ekstra rabatter

Husforsikring dekker ikke alt

Som huseier har du et ansvar for vedlikehold av huset ditt, både utvendig og innvendig. Forsikringen erstatter ikke skader som kunne vært unngått hvis det har vært veldig dårlig vedlikehold.

Spørsmål og svar:

Det finnes mange forsikringsselskaper og dekninger ute i markedet. Det er derfor ikke alltid lett å vite hva som lønner seg for ditt hjem. Husforsikring kan derfor virke vanskelig å sette seg inn i og å vite hva et godt tilbud er kan by på utfordringer. Her er en rekke med spørsmål som du burde ha svar på for å kunne finne den beste forsikringen for deg og dine behov.

Hvilken boligtype du vil forsikre vil selvfølgelig påvirke prisen din. Er det en enebolig, rekkehus, tomannsbolig funkis eller en villa. Så kan det hende du har tilleggsbygninger som garasje, stabbur, låve, carport eller uthus som kommer i tillegg.

I bolig prospektet eller salgsoppgaven finner du beskrivelse/informasjon om boligen din. Denne fikk du da du kjøpte huset, eller så kan du ringe inn til megleren som solgte deg huset. Feil opplysninger kan redusere erstatningen helt eller delvis.

Jo høyere egenandel du velger, desto lavere forsikringspremie får du. Men husk at egenandelen er den delen du selv må dekke etter en skade.

Det viktigste er å velge riktig hus forsikring, forsikring er en trygghet for deg og din økonomi. Den billigste bolig forsikringen er ikke alltid den beste forsikringen. Jeg forstår at dette kan være vanskelig når man snakker med flere rådgivere og alle gir deg ulike priser. Men alle forsikringsselskapene vil krige om kundene. Derfor kan alle gi ulike priser.

Boligkjøperforsikring er en forsikring man kan kjøpe i forbindelse med kjøp av ny bolig. Finner du mangler eller feil på boligen i etterkant av kjøpet, vil du få juridisk bistand uansett hvor dyrt det blir. Denne forsikringen dekker slik at du får den erstatningen du har krav på i forbindelse med mangler ved boligen du har kjøpt. Dette kan være fuktskader, skadedyr eller konstruksjonsfeil som selger ikke har informert om.

Boligkjøperforsikring er ikke det samme som en husforsikring du tegner i forsikringsselskapene. Husforsikring dekker skader som oppstår etter du har tegnet forsikring, den dekker ikke skader som har oppstått før overtagelse.

Pris på husforsikring – Enkelt og bytte – Spar penger!

Gjennom Forsikringstjenesten kan du raskt og enkelt fylle ut skjema. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har bestemt deg for å bytte selskap vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine forsikringer. Du kan bytte selskap når du måtte ønske og trenger ikke å vente til hovedforfall da man kan si opp med 1 måned oppsigelse.