Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon

Finn den beste tjenestepensjon (OTP) for bedriften i 2022

Bedriften er lovpålagt og tegne obligatorisk tjenestepensjon – innskuddspensjon til dem ansatte fra og med 2006. Dette er for å sikre dem ansatte pensjonssparing utover folketrygdens ytelser. Som arbeidsgiver må bedriften spare minst to prosent av de ansatte sin lønn til pensjonssparing. Dersom bedriften ikke oppretter en OTP/pensjonsavtale, vil bedriften ved tilsyn bli pålagt å opprette en avtale.

Tvangsmulkt

Hvis ikke pålegget om opprettelsen til bedriften blir fulgt opp innen en frist, vil bedriften få tvangsmulkt. Denne er på 250 kr per ansatt per dag inntil det er dokumentert og opprettet en pensjonsordning.

Du kan velge mellom tre ulike pensjonsordninger

Når du skal opprette en pensjonsordning til dine ansatte, står du fritt frem til og velge mellom innskuddspensjon, foretakspensjon eller tjenestepensjon. Du kan lese mer om dem ulike pensjonsordningene under her. 

Dette er den vanligste pensjonsordningen for dem ansatte. Innskuddsbasert pensjonsordning blir årlig fastsatt som en prosentandel av lønnen. 2 prosent er et minimum krav. Pensjonsutbetalingen vil avhenge av innbetalingene og avkastinger av disse. 

Foretakspensjonsordningen ( kalt ytelsesordning ) skal den ansatte sikres et avtalt pensjonsnivå, når man også tar hensyn til pensjonen i helsetrygden. Premien varier fra år til år, og stiger med lønnsutviklingen. 

Denne er en kombinasjon av innskudds- og foretakspensjon. Arbeidsgiver skal i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsordning ved årlig innskudd i prosenten av lønn. Pensjonsbeholdningen sikrer en fastsatt utbetaling fra pensjonsalderen. 

Dette er OTP:

OTP loven ble innført den 1. januar 2006

Pensjonsordningen omfatter alle bedrifter med minst en ansatt i minimum 75% stilling

Gjelder alle bedrifter med og uten skatteplikt

Minstebeløpet arbeidsgiver er lovpålagt og spare er minst 2% av ansattes lønn mellom 1G til 12G

Innskuddsfritak ved uførhet, og pensjonsordningen fortsetter selv om den ansatte blir ufør

Kostnadene ved pensjonsavtalen skal dekkes av bedriften

Den ansatte kan avtale innskudd/innbetaling til pensjonsordningen, i tillegg til innbetaling fra arbeidsgiver

Utbetalingstiden av innskuddspensjon er minimum 10 år

Er du selvstendig næringsdrivende kan du sette av inntil 7% av lønnen mellom 1G og 12G dersom arbeidstid og lønnen utgjør minimum 75% av stillingen

Nyetablerte selskaper har 6 måneder og opprette innskuddspensjon for sine ansatte

Spørsmål og svar:

Pensjon er penger som spares til deg, den dagen du slutter å jobbe. Dette er en lovpålagt sparing til pensjon for ansatte i bedriften. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon, eller OTP.

Arbeidsgiver som ikke oppfyller sine plikter ( lov om obligatorisk tjenestepensjon ) om å opprette eller betale innskudd til tjenestepensjon for sine ansatte, vil kunne straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Loven sier det er et krav til å tegne OTP. 

Det ligger mange pensjons kalkulator på nette for å beregne hva du vil få utbetalt i OTP fra første krone. Du kan også logge inn på nav sine sider for å beregne der. 

Sjekk med din arbeidsgiver hvor dem har meldt inn din pensjonsordning. Du kan logge inn på mine side i selskapet som bedriften har valgt, og få en oversikt over avtalen din. Du kan også benytte deg av nettsiden Norsk Pensjon for å få en prognose på hva du vil få utbetalt i tjenestepensjonsordningen til din nåværende arbeidsgiver. Norsk Pensjon slår sammen informasjonen fra dem fleste pensjonsinnretningene i Norge, både privat og offentlig tjenestepensjon. Der vil du også få en oversikt over avtalen du har i dag, samt en oversikt over andre private pensjonsordninger du vil få pensjon ifra. 

Samle tjenestepensjon din sammen med forsikringene.

Det kan lønne seg å flytte OTP sammen med forsikringsselskapene. De fleste forsikringsselskapene gir deg samlerabatter ( totalkunderabatter ) om du samler OTP og forsikringer i samme selskap. Desto flere avtaler du har i samme selskap, desto større kan rabattene bli. Fyll derfor ut alle forsikringene og OTP i skjema, slik at du får best mulig pris på bedriften. (Du kan også nå også laste opp din OTP avtale på siden, så slipper du fylle ut all informasjonen.) 

Enkelt å bytte – enkelt å spare penger! 

Ønsker du å finne den beste pensjonssparing for bedriften? Fyll ut skjema på Forsikringstjenesten, send inn og få tilsendt tilbud fra ulike selskapene. Deretter vil du bli kontaktet av en rådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd for din pensjon sparing. Du vil få tilsendt tilbudet på epost, og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har funnet en best pensjonssparing og bestemt deg for å bytte selskap, vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine pensjonssparing. Du kan bytte selskap når du måtte ønske.