Vi hjelper deg å finne en billig Bilforsikring

Bilforsikring

Finn den billigste og beste bilforsikringen i 2022

Alle registrerte kjøretøy i Norge skal ha bilforsikring, uansett om kjøretøyet er i bruk eller ikke. Dette er lovpålagt etter bilansvarsloven § 15 og det er eieren av kjøretøyet sitt ansvar å opprettholde.

Å velge forsikring kan være utfordrende, men så lenge du vet hva som bestemmer hvilken forsikring som passer ditt bilhold er det enklere å sammenligne tilbud. Ulike dekninger, for ulike bilhold.

Hva avgjør hvor dyr bilforsikringen blir?

Det er en rekke faktorer som bestemmer prisen på din bilforsikring, her er de mest vanlige:
Alderen din, hvor høy bonus du har, hvor du bor, hvor du parkerer, årlig kjørelengde, hvor høy egenandel du vil ha, bilens merke, årsmodell, antall hestekrefter, utstyr, hvilken dekning du ønsker og samlerabatter setter prisen på din bilforsikring.

I Norge så er det 4 forsikringer som er mest vanlig å benytte.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte biler og er den mest grunnleggende forsikringen du kan ha. Forsikringen dekker skade som er påført andre biler, mennesker og objekter. Forsikringen dekker også rettshjelp. 

Kasko

Kaskoforsikring er den mest solgte forsikringen. Dette er den beste forsikringen for biler som er nyere, har høyere verdi eller blir kjørt mye. Denne forsikringen er en forsikring som dekker den lovpålagte ansvarsforsikringen, men også skader som oppstår ved kjøretøyet.

Sammenstøt med andre kjøretøy og gjenstander

Utforkjøring, velting og hærverk 

Veihjelp i Norge og Europa

Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag

Tyveri av bilen eller deler av bilen, inkludert fastmontert utstyr

Reparasjon eller skifte av bilens glassruter

Skade som har oppstått ved ferge eller biltransport

Annen plutselig ytre påvirkning enn de som er nevnt over

Bagasje dekkes opp til en sum ved tyveri eller annen skade

Delkasko

Delkasko dekker mindre enn Kasko og passer bedre til eldre og billigere biler. Delkaskoforsikring dekker ikke alle skader på bilen og er en tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med ansvarsforsikringen.

Brannskade og skade som skyldes eksplosjon eller lynnedslag

Tyveri av bilen og deler av bilen, inkludert fastmontert utstyr

Hærverk i forbindelse med tyveriforsøk

Reparasjon eller skifte av bilens glassruter

Skade som har oppstått ved ferge eller biltransport

Utvidet kasko

Dette er en forsikring som kan ha forskjellig navn som Super, Ekstra, Pluss eller Best. Denne forsikringen dekker ofte skader på motor og inkluderer leiebil når bilen er inne på reparasjon. Dette er en tilleggs valgt dekning man kan velge å ha sammen med kaskoforsikringen. Da har man både ansvar, delkasko, kasko og utvidet kasko i samme forsikring. Velger du denne forsikringen velger du den bredeste og beste dekningen du kan ha, men samtidig den dyreste forsikringen.

Større leiebil ved reparasjon

Skade på alt som hindrer bilens fremdrift uten bonustap.

Feilfylling av drivstoff.

Fastmontert tilbehør som for eksempel dekk, felger, hundebur og glasstak 

Erstatningsoppgjør for bagasje i bilen

Veihjelp uten egenandel

Nybilgaranti

Bilnøkkel ved tap eller skade

Spørsmål og svar:

Forsikring er en trygghet for deg og din økonomi. Den billigste forsikringen er ikke alltid den beste forsikringen. Alle forsikringsselskapene vil krige om kundene. Derfor kan alle gi ulike priser.

Er du usikker på dekninger så forhører du deg med en rådgiver. For at du skal finne forsikringen som passer ditt bilhold best er det lurt å gå gjennom disse spørsmålene nedenfor.

Dette er faktorene som spiller en stor rolle i hvilken forsikring som passer ditt bilhold best.

Det finnes 4 dekninger du kan velge mellom. Ansvar som er lovpålagt forsikring, delkasko eller minikasko som noen kaller det, kasko eller en utvidet kasko. Alle har forskjellig priser og dekninger.

 

Bonus er en rabatt du får som øker hvert år du ikke får skade på bilen din. Dette er på en måte en belønning du får for å ikke skade bilen.  Jo høyere bonus du har, desto billigere forsikring får du. Maks bonus er som regel 75%. 

 

Hvor mye bilen blir brukt bestemmer hvor dyr forsikringen blir. Jo lengre du kjører, jo dyrere blir forsikringen. Kjører du lite blir forsikringen billigere. Grunnen til dette er at jo lengre bilen kjører jo flere kilometer må dekkes av forsikringsselskapet. Kjørelengden, altså hvor mye bil du kjører i året påvirker hva forsikringen vil koste årlig.

Hvilken type bil du kjører påvirker prisen, for eksempel har sportsbil, SUV og personbil ulike priser. Hva slags type bil du vil forsikre vil selvfølgelig påvirke prisen din. Jo sprekere og dyrere bil, jo dyrere blir forsikringen. 

Faktorer som spiller inn er antall hestekrefter, type drivstoff (elektrisk, hybrid eller fossil)

Egenandel er det du må betale ved skade. Du kan selv velge selv hvor stor egenandel du vil ha. Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir forsikringen. Dette er en fordel om du ikke bruker bilen mye, men er også en risiko for deg ettersom du må betale mer om uhellet vil skje.

Alderen sier veldig mye om kjøreegenskapene, jo eldre du blir jo flinkere sjåfør.

Malus er negativ bonus og gir en høyere pris.

Forsikringer i storbyer og tettsteder er oftest dyrere å forsikre enn på landet. Dette er grunnet skadestatistikken er forskjellig fra sted til sted.

Parkeringsforhold kan være med å avgjøre litt på prisen. Det er forskjellig basert på hvor bilen står, enten det er gateparkering, egen tomt, fellesgarasje eller privat garasje. Oftest er biler mer utsatt for skade eller tyveri i gata eller fellesgarasje.

Du får billigere forsikring om du har FG-godkjent alarm, startsperre eller airbag osv.

Samler du flere forsikringer i samme selskap får du oftest samlerabatt. 

Bonus

Bonus er et rabattsystem som skal belønne deg som kjører skadefritt. Bonus tilhører forsikringstaker og følger personen, ikke kjøretøyet.  

Alle forsikringsselskaper gir deg startbonus ved tegning av første forsikring på kjøretøy, det kan variere mellom 20% til 60% bonus. Har du kjørt firmabil skadefritt så kan du få høyere bonus, om foreldrene dine har forsikringer i samme selskap kan dette hjelpe deg.

Skal du kjøpe deg flere kjøretøy som f.eks mc eller bil, så kan det lønne seg å samle forsikringene i samme selskap da dette kan gi deg høyere bonus på bil nr 2. Forsikringsselskapene speiler den bonusen som du har på kjøretøy nummer 1. Har du flere kjøretøy i samme selskap vil selskapet speile den laveste bonus du har i selskapet.

Man kan ikke arve bonus på bilforsikring. Bonus kan kun byttes eller deles mellom gifte, samboere og partnere. Barn eller andre kan derfor ikke overta en bonus.

Hvis har skyld i en skade, mister du bonus. Det kan være lønnsomt og sjekke med selskapet ditt hva det koster å bruke forsikringen. Har du lav bonus kan det koste deg mer å bruke forsikringen en å dekke skaden selv. I tillegg må du ut med en egenandel som du valgte da du tegnet forsikringen. Forsikringen er lønnsomt for deg å bruke stort sett under store skader eller tyveri. 

Har du 75% bonus på 6 året eller mer, mister du ingen bonus ved første skade, men rykker ned til 75% 1 år.

Har du 75% bonus på 1-5 år, mister du 5% ved første skade.

På andre nivåer av bonus reduseres bonusen med 10%, du kan da havne i malus om du havner under 0% bonus. Dette vil gjøre forsikringen meget kostbar. 

Du mister ikke bonus ved:

Brann

Tyveri

Glass

Redning (veihjelp)

Maskinskade

Skade ved påkjørsel av dyr etter innmelding til politiet/viltnemnd

Naturulykker i henhold til naturskadeloven

Ved andre skader mister du bonus

Samle forsikringene

De skal lønne seg å samle forsikringene. De fleste forsikringsselskapene gir samlerabatter (totalkunderabatter) om du samler flere forsikringer i samme selskap. Desto flere forsikringer du har i samme selskap, desto større kan rabattene bli. Fyll derfor ut alle forsikringene dine i skjema slik at du får best mulig pris. (Du kan nå også laste opp din forsikringsavtale på siden, så slipper du fylle ut alle forsikringene.)

Grønt Kort

Grønt kort er et internasjonalt forsikringsbevis som viser at du har gyldig ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Denne bør du ta med deg hvis du kjører utenfor Norden. Selv om det ikke er et krav i mange land så vil det hjelpe deg under en skade eller biluhell. Hvilke land trenger du grønt kort?

Albania, Bosnia Herzegovina, Hviterussland, Iran, Israel, Makedonia, Marokko, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, Tunis, Tyrkia og Ukraina.

Trafikkforsikringsavgiften

Årsavgiften har endret navn til trafikkforsikringsavgift fra staten. Forsikringsselskapene krever denne inn fra på vegne av staten og den blir inkludert i bilforsikringspremien. Du betaler kun for dem dagene kjøretøyet ditt er forsikret.

Panthaver

Dersom du har lån med sikkerhet i bilen, regnes långiver som panthaver. Har du pant i bilen tegner du kasko om du ikke har et kaskofritt billån. Dette sørger for at banken/panthaver får pengene du skylder om bilen ble totalvraket.

Veteranbil

Veterankjøretøy menes personbiler og motorsykler/mopeder som er mer enn 30 år gamle. Fra og med 1. juli 2020 så blir veterankjøretøy som er mer en 20 år avgiftsfrie til Norge.

Veihjelp

Veihjelpsbevis bekrefter at bilforsikringen dekker redning og veihjelp. Denne erstatter utgifter til berging, tauing ved skade eller upåregnelige driftsstopp. De fleste selskapene har en egenandel på 500,- på denne om du ikke har toppforsikring. Denne inngår i alle dekningene bortsett fra ansvarsforsikringen.

Steinsprut og glasskade

Steinsprut kan være begynnelsen på glasskade, alle forsikringsselskapene dekker frontrute på bilen din imot en liten egenandel. Har du tegnet delkasko, kasko eller topp forsikring på bilen så vil dette være dekket. Verkstedet gir deg råd om den må repareres eller skiftes ut.

Reparasjon av glassrute er gratis uten egenandel. Mange forsikringsselskaper har oftest samarbeid med dem store selskapene 

Riis Bilglass · Hurtigruta Carglass · Ryds Bilglass

Enkelt å bytte – enkelt å spare penger! 

Ønsker du å finne den beste forsikringen? Fyll ut skjema, send inn og få tilsendt tilbud fra ulike forsikringsselskaper.

Gjennom Forsikringstjenesten kan du raskt og enkelt fylle ut skjema. Deretter vil du bli kontaktet av en forsikringsrådgiver som både vil anbefale, og gir deg råd på dine forsikringer. Du vil få tilsendt tilbudet på epost og bestemmer selv om du ønsker å bytte hvis du blir fornøyd. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Om du har funnet en billig bilforsikring og bestemt deg for å bytte selskap, vil din rådgiver hjelpe til med flytting av dine forsikringer. Du kan bytte selskap når du måtte ønske og trenger ikke lenger vente til hovedforfall da man kan si opp med 1 måned oppsigelse.

 

Les mer om billig bilforsikring: